Vattensystem.se
Skugga

Membranfiltrering01-3

Anläggning av denna typ används för framställning av avsaltat vatten utan användning av saltsyra och natriumhydroxid. Den används bl.a. på panncentraler, fjärrvärmeverk, sjukhus, dialyscentraler och laboratorier till processvatten i medicin-industrin och den kemiska industrin samt i samband med luftbefuktningsanläggningar. RO/NO-anläggningar avlägsnar pyrogener samt bakterier och ger inga spillvattensproblem, avlägsnar upp till 90 % av det organiska matrialet och tar bort 98-99 % av vattnets salter.

 

I membransortimentet finns:

Omvänd osmos (RO)

Nanofilter (NO)

Ultrafiltrering

 

 

     

 

 

 

 

Copyright 2006 vattensystem.info.